Ledige plasser fra nytt barnehageår

Barnehagen har ledige plasser for barn under 3 år og barn over 3 år fra nytt barnehageår. Søknadsfristen er 15. februar 2020. Det søkes på skjema som finnes på Bodø kommune sin hjemmeside. https://bodo.kommune.no/soke/barnehageplass/