Førstehjelpskurs avlyst grunnet for liten interesse