Møte i Samarbeidsutvalget

Det har vært et møte i Samarbeidsutvalget der ny årsplan for 2017 er blitt gjennomgått. Denne ble fastsatt av Su og vil komme på hjemmesiden i løpet av uke 1 2017. Clara Lunndal ble valgt til leder og Karianne ble valgt til nest leder (vara Truls Rasmussen)