Mer aktiv bruk av hjemmesiden ønskes

Det er ønskelig at flere bruker hjemmesiden. Det legges ut dagsrapporter hver dag. Be daglig leder om nytt passord dersom dere ikke finner det. I løpet av 2017 skal PBL lage en app til telefonen slik at det blir enda enklere å logge seg på. Da har man mulighet til å motta varsling når nye ting legges ut. Hjemmesiden kan også nå leses fra mobil, (legg til bokmerke) men vi har ikke mulighet til å sende ut varsling hver dag. mvh Jill Karin Mardal, daglig leder