Ledige barnehageplasser etter hovedopptaket !

Det er fortsatt ledig plass her, både over og under 3 år. Dersom dere kjenner noen som trenger plass, be de søke på kommunen sine skjema snarest. Nytt opptak gjøres 3.mai.