Vedtekter

Vedtekter

Vedtektene vedtas av kvalitetsutvalget i Norlandia Barnehagene. Barnehagens samarbeidsutvalg forelegges vedtektene til uttalelse før disse vedtas endelig.

Vedtektene gir opplysninger av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen.

- Eierforhold

- Formål

- Kriterier for opptak

- Samarbeidsutvalget

- Barnehagens åpningstid

 

Foreldre/foresatte blir skriftlig varslet om vilkårsendringer minst 2 måneder før disse iverksettes.

 

Vedtekter Kjeldmyrlia Naturbarnehage