Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal i følge barnehageloven være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Eier kan delta etter eget ønske.

Saksgang

Dersom det er saker dere foreldre/foresatte lurer på, og som ønskes drøftet med flere foreldre, kan saken tas opp direkte med en foreldrerepresentant i Samarbeidsutvalget.

Foreldrerepresentanten tar da saken videre med til SU (samarbeidsutvalget), og det blir vurdert om saken skal løses der, eller om det skal kalles inn til et foreldreråd.Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.
Det er ønskelig at alle saker som meldes inn meldes skriftlig.

Eksempel på saker som har vært oppe til behandling de senere årene:
Økonomi, mat i barnehage, trafikkforhold,vedtekter,dugnad, eierskifte, bemanning, barnehageplaner ol.

De som sitter i Samarbeidsutvalget 2019/2020:

Christine Klette ; daglig leder (eiers representant)
Fra personalet: Rita Skipnes Welde og Lisa Bottenvann
Fra foreldrene: Andreas Rånes Edvardsen og Corinna Lau