Om Norlandia Kjeldmyrlia naturbarnehage

Kjeldmyrlia naturbarnehage ligger på Mørkved, ca 10 km fra Bodø sentrum. Barnehagen har ei "småbarnsavdeling" 0-3 år og ei avdeling med barn i alderen 3-6 år. Vi har flott beliggenhet. Det er ingen trafikk ved barnehagen, og vi ligger nært skogen og lysløyper. Barnehagen har åpent fra 07.00 til 16.30 hele året.

Barnehagen er liten og oversiktlig for store og små. Vi blir derfor fort kjent med hverandre.
Trygghet og trivsel prioriteres høyt. Humor og glede er en viktig del av hverdagen.


Alle har behov for å bli sett og hørt, ha gode venner og få lov til å holde på med det de har lyst til.
Vi vektlegger variasjon mellom hverdagsaktiviteter og tilrettelagte pedagogiske opplegg.

Barns medvirkning er en viktig del av vår pedagogikk. Det tar tid å lære selv, og vi organiserer dagen deretter.

Vi jobber også mye med realfag. Det er realfag i alt vi gjør. Hos oss handler det om "å gjøre", det å ta ta initiativ, være nyskjerrig og legge til rette for undring.
Å jobbe med realfag er også mye jobbing med språket. Barna får tid til å tenke og stille spørsmål, og vi voksne bruker begreper (mattematiske) bevisst for at det skal bli en naturlig del av barns forståelse.

Vi tar utgangspunkt i det barna er opptatt av, barnas interesser og erfaringer.
Vi har et eget "forskerrom" med masse utstyr vi kan bruke i vår "forskning".
Innimellom blir det litt fysikkforsøk som skaper spenning og undring.

Kjøkkenhage

I barnehagen har vi vår egen grønnsakshage med blant annet poteter, gulrøtter, salat, tomat m.m. Barna er med på hele prosessen fra såing til høsting.

Skogen brukes mye til lek og ulike aktiviteter. Vi har tre referanserområdervi bruker, "Trollskogen", "Kongleskogen" og "Elgskogen" . På alle områdene har vi bålplasser og benker, pluss diverse tau disser og bar hytter.
Det er gå-avstand til holdeplass, idrettshall, universitet, tannlege, butikker , ja stort sett det meste av det vi bruker.

Før vi går på tur er det en rekke ting personalet må huske på for å ivareta barnas sikkerhet.
Vi har egen turinnstruks, og vi er godkjent som trafikksikker barnehage av trygg trafikk.
TURINNSTRUKS

Barnehagen har mange store og små rom. Den er praktisk innredet og godt vedlikeholdt. 
Uteområdet er variert og byr på utfordringer for alle aldersgrupper.
Vi har også ei stor grillhytte.Her har vi ofte kosestund rundt bålet med matpakken eller vi lager mat over bålet.
Barnehagen er godkjent som "Helsefremmende barnehage".

De fleste barna som går her kommer fra Mørkvedområdet.

Vi har ei stabil personalgruppe som har jobbet sammen her i mange år. Personalet består av 4 pedagoger og 4-5 assistenter.