Planleggingsdager

Barnehagen har planleggingsdager (og stengt) følgende dager:

 16.november 2018

 31.mai  2019

12, 13, og 14. august 2019