Planleggingsdager

Barnehagen har planleggingsdager (og stengt) følgende dager:

 17.november 2017

 20.april 2018

13, 14, og 15. august 2018