Vedtekter

Vedtektene vedtas av kvalitetsutvalget i Norlandiabarnehagene.
Barnehagens Samarbeidsutvalg forelegges vedtektene til uttalelse før disse vedtas endelig.
Vedtektene gir opplysninger av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen.

Eierforhold
Formål
Kriterier for opptak
Samarbeidsutvalget
Barnehagens Åpningstid
Foreldre/foresatte blir skriftlig varslet om vilkårsendringer minst 2 mnd før disse iverksett

 

Vedtekter januar 2019