Når barnet skal begynne i barnehagen

En god start

Lite barn leker langs en vegg
Små barn sitter på gulvet med en voksen
Barn i sandkasse
Barn titter ut av et vindu i en lekehytte

Trygg tilvenning

En trygg tilvenning er helt avgjørende for barns trivsel, utvikling og læring i barnehagen. Derfor er dette vår største prioritet når nye barn begynner hos oss i Norlandia Kjeldmyrlia. Hvert barn blir tildelt tilknytningspersoner som har ansvaret for å knytte sterke relasjoner til både barn og foreldre.

Gjennom besøksdager, gruppetilvenning og møter med foresatte jobber vi målrettet for å skape en varm og støttende atmosfære som fremmer både barnas og foreldrenes trygghet. Vi har en egen standard for å opprettholde dette, den kaller vi «En god start».

Det betyr mye for barna, foresatte og vi som jobber her at barnet ditt får en god start i barnehagen og etablerer positive bånd fra starten av tilvenningen. Denne overgangsperioden er viktig for alle, og våre rutiner er bygget rundt å gjøre denne opplevelsen så trygg og givende som mulig.

Utdrag fra rammeplanen

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.

Foreldremøte

I tiden rundt oppstart, inviterer vi til foreldremøte. Dette er en viktig anledning for å bli kjent med de ansatte, utforske det pedagogiske arbeidet og få innsikt i barnets første tid i barnehagen. Det er også en gyllen mulighet for oss alle til å samarbeide for å skape den beste opplevelsen for barnet ditt.

Tilvenning i Norlandia Kjeldmyrlia

I barnehagen vår har vi en standard for tilvenning, «En god start». Dette sikrer at både foreldre og barn føler seg ivaretatt og får tid og rom til å bli kjent med barnehagen, barnegruppen og oss som jobber her. Vi ser på samarbeidet med dere foresatte som en sentral del av denne prosessen, og sammen lager vi en plan som er tilpasset ditt barn, for å sikre at alle individuelle behov blir møtt.

Vi tror at ved å legge vekt på å involvere dere som foresatte, kan vi skape trygge rom for barnet deres og forsterke at overgangen til barnehagelivet blir en positiv opplevelse. Vi tilpasser rutinene våre og legger til rette for at barnet ditt skal få god tid til å føle seg trygg, bli kjent med nye omgivelser, andre barn og selvfølgelig oss som jobber her.

Vi verdsetter overgangsperioden til barnehagen og anbefaler derfor kortere dager i begynnelsen. Dette gir barna en myk start og en behagelig tilvenning til den nye hverdagen i barnehagen.

Tiltak for å sikre en god start

Bli bedre kjent med oss

Klar til å søke?